ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การศึกษาระดับความเข้าใจทางคณิตศาสตร์เกี่ยวกับมโนมติลิมิต ตามกรอบทฤษฎี APOS โดยใช้โปรแกรม The Geometer's Sketchpad (GSP) เป็นเครื่องมือช่วยในการเรียนรู้
ชื่ออาจารย์ : นายสัญลักษณ์ นักลำทอง
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 05 ส.ค. 2565,23:28  อ่าน 83 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การลบของจำนวนเต็ม
ชื่ออาจารย์ : นายสัญลักษณ์ นักลำทอง
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 2565,01:18  อ่าน 121 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : จำนวนตรงข้ามคืออะไร? (what opposite is?)
ชื่ออาจารย์ : นายสัญลักษณ์ นักลำทอง
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 2565,01:10  อ่าน 87 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การบวกของจำนวนเต็ม
ชื่ออาจารย์ : นายสัญลักษณ์ นักลำทอง
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 2565,01:09  อ่าน 83 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สมบัติของจำนวนเต็ม
ชื่ออาจารย์ : นายสัญลักษณ์ นักลำทอง
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 2565,01:09  อ่าน 81 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สื่อการจัดการเรียนการสอน วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง ประเพณีลอยกระทง
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอมรา ปานศรีเส้ง
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 18 พ.ย. 2564,23:05  อ่าน 167 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สื่อ VDO วิชาสังคมศึกษา ป.5 เรื่องสินค้าและการบริการ (วิดีโอการสอนย้อนหลัง)
ชื่ออาจารย์ :
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 13 พ.ย. 2564,22:38  อ่าน 189 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : คณิตศาสตร์ ป.2
ชื่ออาจารย์ : นายวีรศักดิ์ แสงกล้า
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 15 ก.ย. 2564,15:54  อ่าน 205 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : คณิตศาสตร์ป.2
ชื่ออาจารย์ : นายวีรศักดิ์ แสงกล้า
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 15 ก.ย. 2564,15:21  อ่าน 232 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สื่อ VDO วิชาหน้าที่พลเมือง เรื่อง การพึ่งพาตนเอง อดทน พอเพียง
ชื่ออาจารย์ :
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 25 ส.ค. 2564,13:56  อ่าน 238 ครั้ง
รายละเอียด..