ผลงานครู
ชื่อผลงาน : สื่อการจัดการเรียนการสอน วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง ประเพณีลอยกระทง
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอมรา ปานศรีเส้ง
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 18 พ.ย. 2564,23:05  อ่าน 14 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สื่อ VDO วิชาสังคมศึกษา ป.5 เรื่องสินค้าและการบริการ (วิดีโอการสอนย้อนหลัง)
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจารุพันธ์ สิงห์เดช
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 13 พ.ย. 2564,22:38  อ่าน 32 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : คณิตศาสตร์ ป.2
ชื่ออาจารย์ : นายวีรศักดิ์ แสงกล้า
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 15 ก.ย. 2564,15:54  อ่าน 55 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : คณิตศาสตร์ป.2
ชื่ออาจารย์ : นายวีรศักดิ์ แสงกล้า
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 15 ก.ย. 2564,15:21  อ่าน 60 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สื่อ VDO วิชาหน้าที่พลเมือง เรื่อง การพึ่งพาตนเอง อดทน พอเพียง
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจารุพันธ์ สิงห์เดช
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 25 ส.ค. 2564,13:56  อ่าน 42 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สื่อ VDO วิชาหน้าที่พลเมือง เรื่อง การพึ่งพาตนเอง รู้ รัก สามัคคี
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจารุพันธ์ สิงห์เดช
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 25 ส.ค. 2564,13:54  อ่าน 40 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สื่อ VDO นิทานแสนสนุก หน่วย หนูทำได้ อนุบาลปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกานดา แซ่จู
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 2564,18:29  อ่าน 61 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สื่อ VDO กิจกรรมเสริมประสบการณ์ หน่วย บ้านแสนสุข อนุบาลปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกานดา แซ่จู
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 2564,18:28  อ่าน 73 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สื่อ VDO กิจกรรมสร้างสรรค์ หน่วย อาหารดีมีประโยชน์ อนุบาลปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกานดา แซ่จู
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 2564,18:24  อ่าน 36 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สื่อ VDO กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ หน่วยครอบครัวของฉัน อนุบาลปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกานดา แซ่จู
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 2564,18:21  อ่าน 60 ครั้ง
รายละเอียด..