ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นายสัญลักษณ์ นักลำทอง
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
เบอร์โทรศัพท์ : 0828302276
อีเมล์ : Sanyalak_Naklamthong@gmail.com
โพสเมื่อ : 05 ส.ค. 2565,23:28  อ่าน 18 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การศึกษาระดับความเข้าใจทางคณิตศาสตร์เกี่ยวกับมโนมติลิมิต ตามกรอบทฤษฎี APOS โดยใช้โปรแกรม The Geometer's Sketchpad (GSP) เป็นเครื่องมือช่วยในการเรียนรู้
รายละเอียดผลงาน
โพสเมื่อ : 05 ส.ค. 2565,23:28   อ่าน 18 ครั้ง