ภาพกิจกรรม
วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2/2563
วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00-1600 น.
โรงเรียนคลองกุ่ม (เสรีไทย อนุสรณ์) นำโดยนางสาวกัลยา ชิตพงศ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2/2563 เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการจัดการศึกษาในด้านต่างๆ      ของโรงเรียนคลองกุ่ม (เสรีไทย อนุสรณ์)
โพสเมื่อ : 18 ธ.ค. 2563,14:05   อ่าน 528 ครั้ง