ภาพกิจกรรม
วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 การขยายผลชี้แจงแนวทางการบริการเครื่องมือพื้นฐานเพื่อใช้ในการวินิจฉัย ด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนคลองกุ่ม (เสรีไทย อนุสรณ์) นำโดยนางสาวกัลยา ชิตพงศ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ดำเนินการขยายผลชี้แจงแนวทางการบริการเครื่องมือพื้นฐานเพื่อใช้ในการวินิจฉัย ด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ณ โรงเรียนคลองกุ่ม (เสรีไทย อนุสรณ์) โดยมีตัวแทนจากทั้ง 8 โรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงแนวทางในครั้งนี้
โพสเมื่อ : 18 ธ.ค. 2563,12:47   อ่าน 189 ครั้ง