ภาพกิจกรรม
วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563 การสอบเตรียมความพร้อมสำหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน Pre O-NET ปีการศึกษา 2563
วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563
โรงเรียนคลองกุ่ม (เสรีไทย อนุสรณ์) ดำเนินการจัดการสอบเตรียมความพร้อมสำหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน Pre O-NET ปีการศึกษา 2563 เพื่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และประเมินความพร้อมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สำหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 13 มีนาคม 2564 โดยมีนางสาวกัลยา บุญแดง ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบึงกุ่ม พร้อมคณะผู้บริหารเขตบึงกุ่ม ที่ได้รับมอบหมายจาก นายนันทพงศ์ แก้วศรี ผู้อำนวยการเขตบึงกุ่ม ได้เข้ามาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนคลองกุ่ม (เสรีไทย อนุสรณ์) ซึ่งการดำเนินการจัดสอบในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
โพสเมื่อ : 17 ธ.ค. 2563,12:41   อ่าน 180 ครั้ง