รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนคลองกุ่ม (เสรีไทย อนุสรณ์)
109/4 ถนนเสรีไทย53   แขวงคลองกุ่ม  เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
เบอร์โทรศัพท์ 023761139


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :