ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอมรา ปานศรีเส้ง
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 18 พ.ย. 2564,23:05  อ่าน 14 ครั้ง
ชื่อผลงาน : สื่อการจัดการเรียนการสอน วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง ประเพณีลอยกระทง
รายละเอียดผลงาน
https://youtu.be/APIc0mLwidU
โพสเมื่อ : 18 พ.ย. 2564,23:05   อ่าน 14 ครั้ง